Οι ιδρυτές Αθανάσιος Ξυλοπινάκας και Μάριος Κωνσταντίνου χάραξαν τα ηθικά και λειτουργικά πρότυπα που συνεχίζουν να καθοδηγούν τόσο την εταιρεία όσο και τους συνεργάτες της σε όλες τις επαγγελματικές τους δραστηριότητές . 

Δραστηριότητα

Κύριο αντικείμενό της Dormed Hellas Α.Ε. είναι η προμήθεια, η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξή απεικονιστικών υπερηχογράφων. Στον τομέα αυτό αντιπροσωπεύουμε την Κορυφαία και Πρωτοπόρο Ιαπωνική Εταιρία HITACHI , όπου συνδυάζει την μέγιστη ποιότητα στην απεικονιστική υπερηχογραφία με την Ιαπωνική τελειότητα και αντοχή. Η Dormed Hellas ΑΕ σήμερα είναι σε θέση να παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους ιδιώτες ιατρούς, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα καθώς και ιδιωτικά ή δημόσια νοσοκομεία να έχουν πρόσβαση σε ανακατασκευασμένους υπερηχογράφους μέσα από μια πλειάδα κορυφαίων μοντέλων της παγκόσμιας αγοράς στο 1/3 της οικονομικής τους αξίας. Η εταιρεία μας εξασφαλίζει και εγγυάται εγγράφως την άρτια λειτουργία όλων των ανακατασκευασμένων μηχανημάτων μέσα από πολλαπλούς τεχνικούς ποιοτικούς ελέγχους. Σημαντικό πλεονέκτημα της εταιρείας, είναι το ανανεωμένο Demo Room στο οποίο παρέχουμε την δυνατότητα στον εκάστοτε γιατρό, να αξιολογήσει σε πραγματικές ιατρικές συνθήκες εξέτασης όλα τα κορυφαία μοντέλα υπερηχογράφων.

ΑΠΟΣΤΟΛΉ

Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε διαρκώς ώστε η ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, να βρίσκεται στο μέγιστο λειτουργικό βαθμό βελτιώνοντας πάντα την τεχνική κάλυψη του Ιατρικού Εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία του ανθρώπου.

ΌΡΑΜΑ

Σε ένα αρκετά απαιτητικό επιχειρηματικό κλάδο, προσπαθούμε πάντα η ανάπτυξή της εταιρείας μας να γίνεται με υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο. Το όραμά μας και ο βασικός μας στόχος είναι να ισχυροποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την εταιρική μας θέση στον κλάδο της απεικονιστικής υπερηχογραφίας και των νέων τεχνολογιών. Θέλουμε πάντα να είμαστε ευέλικτοι, απλοί, αποτελεσματικοί, και πιστοί στις συνεργασίες μας. Εργαζόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα εκσυγχρονίζονται διαρκώς με νέες τεχνικές και έξυπνες μεθόδους λειτουργίας με στόχο την εξωστρέφεια την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της κερδοφορίας, πάντα βάση των κανόνων δεοντολογίας της αγοράς. Όραμα μας είναι η Dormed Hellas AE να αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε ιδιώτη ιατρό και δημόσιο νοσοκομείο, παρέχοντας λύσεις και καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας Value For Money για κάθε ανάγκη.