Ένα από τα πιο αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία της σταθερής ανοδικής πορείας της εταιρείας της ποιοτικής πολιτικής και της ομαδικής συνεργασίας όλων των τμημάτων μεταξύ τους είναι οι διακρίσεις που κατακτάμε τα τελευταία χρόνια. 

Mortara Best Sales Performance 2005

Καλύτερη εταιρεία πωλήσεων στην Ευρώπη

Mortara Best Sales Performance 2006

Καλύτερη εταιρεία πωλήσεων στην Ευρώπη

Mortara Best Sales Performance 2007

Καλύτερη εταιρεία πωλήσεων στην Ευρώπη

Most Dynamic & innovative Performance for ALOKA 2008

Η πιο δυναμική και καινοτόμος εταιρεία στην Ευρώπη σε πωλήσεις για την εταιρεία ALOKA.

ALOKA Best Sales Company in Europe 2009

Καλύτερη εταιρεία πωλήσεων στην Ευρώπη

Mortara Best Sales Performance 2009

Καλύτερη εταιρεία πωλήσεων στην Ευρώπη

Best Sales Performance 2013

Βραβείο ως η καλύτερη εταιρεία πωλήσεων στην Ευρώπη για τα μοντέλα υπερηχογραφίας F31 και F37.

Distributor Excellence Award 2017

Καλύτερος διανομέας ολοκληρωμένων λύσεων υπερηχογραφίας για όλη την Ευρώπη