Υπερηχογράφος Hitachi Aloka Arietta 65

Ζητήστε Προσφορά/Get Price

As the pioneer of diagnostic ultrasound, Hitachi has more than 50 years of experience developing innovative ultrasound technologies. We believe that optimizing productivity can lead to improved outcomes, and that reproducible, precise imaging and a versatile system can make your ultrasound examinations more productive. Now, we have made productive exams more realizable with the release of our latest ultrasound system. Introducing the ARIETTA 65 – combining productivity-enhancing tools and technologies under the concepts of Smooth Workflow, Superb Imaging, and Simple to use Applications, to help you optimize productivity and streamline your practice.

Superb Imaging

ANR (Acoustic Noise Reduction)

NNR (Nearfield Noise Reduction)

HdTHI

Compound Imaging

HI REZ

Imaging Functions

  • eFLOW

  • Trapezoidal Scanning

  • Free Angular M-mode (FAM)

Simple to use Applications

Real-time Tissue Elastography(RTE)
Assesses tissue strain in real time and displays the measured differences in tissue stiffness as a color map. Its application has been validated in a wide variety of clinical fields: for the breast, thyroid gland and urinary structures

Contract Harmonic Imaging (CHI)
Widely-used imaging technique that provides homogeneous enhancement throughout the field of view to enhance diagnostic capability.

Panoramic View
Images taken by gradually moving the probe across the target organ are assembled into a single, elongated image, for enhanced diagnostic precision.

Needle Emphasis (NE)
Enhances needle visibility to assist in safe and accurate procedures.

Marking Assist
Lines displayed in B-Mode imaging correspond to markers on the transducer head.

Auto IMT
Automatically measures the Intima-Media Thickness (IMT) following the placement of an ROI on the long axis view of the carotid artery.

Dynamic Slow-motion Display (D.S.D)
Displays real-time imaging and its slow-motion counterpart side by side on the same screen, enabling the observation of rapid value movements in detail.

Dual Gate Doppler
Makes it possible to observe Doppler waveforms from two locations simultaneously. This enables LV diastolic performance indicators, such as the E/e’ Ratio, to be measured during the same heartbeat.

2D Tissue Tracking (2DTT)
Speckle tracking technique that quantifies and analyzes movement of the entire left ventricle or local movement of the myocardium.

AR65-Abdo-Liver AR65-Vascular-CarotidDop AR65-Finger-PD AR65-CardioCF

AR65-Abdo-Kidney AR65-Vascular-Carotid-A-IMT AR65-Cardio-Mmode AR65-Panoramic-View

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στην επίσημη σελίδα της Hitachi!

Ειδικότητα Ιατρού

Ακτινολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Καρδιολόγοι

Κατασκευαστής

Aloka, Hitachi

Κατάσταση Προϊόντος

Καινούργιο