Καταγραφικό χαρτί για καρδιοτοκογράφο Insight Lite

Ζητήστε Προσφορά/Get Price

Θερμοκαταγραφικό χαρτί για καρδιοτοκογράφο Insight Lite της Medical Econet.

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ